How It Works

What we do and who we do it for

English
Te Reo Māori

One.

Volunteers gather at a community kitchen and prepare delicious and nutritious macaroni cheese, beef bolognese sauce, beef lasagne, tomato and red lentil soup and mild vegetarian curry.

Tahi.

Hui tahi ai ngā tūao ki tētahi kīhini ā-hapori kia whakataka i ngā kai whai taioranga, e mōkarakara ana hoki, pēnei i te tīhi makaroni, te kīnaki mīti kau tomato, te parāoa rimurapa mīti kau, me ngā hupa tomato, me te pī whero.

Two.

Carefully packaged meals are stored in a large freezer, waiting to be delivered to whānau in need.

Rua.

Ka āta meinga ngā kai ki tētahi pouaka mātao nui, ka tāria ai te whakataka ki ngā whānau e hiahia ana.

Three.

Local whānau welcomes new baby or needs support due to serious illness, unforeseen circumstances etc.

Toru.

Ka nau mai tētahi pēpi hōu ki te whānau, ka matea rānei te tautoko i te tino māuiuitanga, ngā tūāhuatanga tē kitea ai, he aha atu.

Four.

Bellyful receives referral, via the Bellyful website, or by phone, from the whānau, someone close to them or an advocate eg Plunket, midwife.

Whā.

Ka whai tohutanga a Bellyful mā te paetukutuku Bellyful, mā te waea, mā te whānau, mā tētahi kiritata, mā tētahi kaihapahapai rānei, hei tauira, ko Plunket, ko tētahi kaiwhakawhānau.

Five.

A committed Bellyful volunteer arrives at the whānau’s door with enough meals for three nights and a smile.

Rima.

Ka tae atu tētahi tūao upoko pakaru o Bellyful ki tō te whānau kūaha me ngā kai, me tōna menemene.

Six.

A couple of weeks later, Bellyful volunteer contacts the whānau to see how they are getting on and whether they need more Bellyful meals.

Ono.

Haere ake ngā wiki, ka whakapāngia te whānau e te tūao o Bellyful e hihira ai i a rātou, pēnā rānei e matea tonutia ana ngā kai Bellyful anō.

Who is Bellyful for?

Having a new baby, or young children, can be really, really hard work! And having a good support network is one of the main ingredients for getting through those early stages.

Bellyful’s main criteria are simply that the whānau we support have babies or young children, and don’t have others available to do what we do – cook and deliver free meals.

There is no financial assessment involved. However, it’s important to note that Bellyful is not a service that provides meals based on financial need, our service is based on more of an emotional need for support.

The key to our service is that we are here to provide some practical support in the form of frozen meals – for those whānau​ who wouldn’t have that support otherwise.

We don’t want to take over from all of the other wonderful forms of support available to whānau (like support from family, friends, church, Playcentre, other family groups, and networks) – we step in where none of those exist.

Mā wai a Bellyful?

He mea taumaha te pēpi hōu, ngā tamariki rānei! Me te aha anō, ko te whai tautoko tētahi o ngā tino taonga e ora pai ai i ēnā oroko tupuranga.

Ko ā Bellyful paearu matua noa ko ā te whānau e kore nei e whai tautoko kia mahi i ngā mahi a mātou – te tunu me te whakataka kai utukore.

Kāhore e aromatawaingia te taha pūtea. Heoti, kia mōhio mai, ehara hoki a Bellyful i te ratonga e hoatu nei i ngā kai kei te āhua o te taha pūtea, he ratonga kē ia kei te āhua o te taha hinengaro o tērā, o tērā.

Ko te wāhi matua o tā mātou ratonga ko tā mātou tautoko mā te whakataka kai tio – ki ērā whānau​ e kore nei e whai tautoko kē atu.

E kore mātou e hiahia kia takahi i ērā atu tautoko e wātea ana ki ngā whānau (pēnei i te tautoko a te whānau, ngā hoa, te whare inoi, te puna kōhungahunga, ngā rōpū ā-whānau, me ngā tukutuku) – ka toro noa mātou pēnā kua kore ērā atu.

What’s the catch?

Isn’t it terrible that we wonder this? But we all think it, so let’s just get it out of the way now…

There isn’t one! There is no charge for Bellyful meals. We do this because we know how hard it can be to have a new baby or young children, and we want to make someone else’s life just a little bit easier.

Regardless of your household income, if you think we can help you (or someone you know), we probably can.

He aha kē te utu huna?

He mea pōuri tā tātou whakapae i tēnei, nē hā? Heoti, he mea whakaaro nā te katoa, nā reira ka kōrerohia ināianei…

Kua kore he utu huna! Kāhore he utu mō ngā kai Bellyful. He mōhio nō mātou ki ngā taumahatanga o te pēpi hōu, o ngā nohinohi rānei, kua mahia tēnei e mātou, ka mutu, he hiahia hoki nō mātou kia whakangāwari i te ao o tētahi atu.

Ahakoa te pūtea e whai nei i tō kāinga, pēnā e whakapae ana koe e oti i a mātou te āwhina i a koe (i tētahi atu rānei), kāore e kore, e tinga ana.

What’s for dinner?

Each of the Bellyful branches makes the same five key meals using the same recipes:

  • Beef Lasagne
  • Beef Bolognese Sauce
  • Macaroni Cheese
  • Tomato and Red Lentil Soup
  • Mild Vegetarian Curry (New in 2022)

Our food is designed for whānau that often include pre-school food critics so it’s simple but nutritious and tasty! We’ll provide enough for a whānau for three nights.

All Bellyful meals are delivered frozen and have a best before date of six months after they were cooked.

He aha ngā kai o te pō?

He mea hanga ngā kai i ia peka o Bellyful ki ngā kiko ōrite e whā, ki ngā tohutaka ōrite hoki:

  • Parāoa Rimurapa Mīti Kau
  • Kīnaki Mīti Kau Tomato
  • Tīhi Makaroni
  • Ngā hupa tomato, me te pī whero

Kua whakahoahoa ā mātou kai mā te whānau e tae rā anō ai ki ngā kaiwhakahāwea kai nohinohi, nā reira, he mea ngāwari engari he mea taioraora, mōkarakara hoki!

Katoa ngā kai a Bellyful ka tio te whakatakanga, ka mutu, he rangi mōnehu hei ngā marama e ono ā muri i te tununga.

© Bellyful 2021 ♥ All Rights Reserved